Disclaimer

Disclaimer van Autorijschool Gé van Aken

Autorijschool Gé van Aken behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www.autorijschool-gevanaken.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.autorijschool-gevanaken.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Autorijschool Gé van Aken (ook niet via een eigen netwerk).